Hipnoterapija

Znam da riječ hipnoterapija kod mnogih izaziva nepovjerenje, strah, skeptičnost i predrasude uglavnom zbog neznanja. Neki ju povezuju s Hollywoodskim filmovima u kojima hipnotizirana osoba nema slobodnu volju, neki s kokodakanjem na pozornici i scenskom hipnozom, neki sa strahom od gubitka kontrole, neki s new age đinđa miđama ili čarabakama, neki je podcjenjuju, a neki precjenjuju.

Hipnoterapija je učinkovita pomoć kod mijenjanja ograničavajućih i negativnih uvjerenja, koja su često povezana s teškim i neželjenim emocijama. Ona je odličan alat za razvoj svjesnosti i za duhovno buđenje, za bolje razumijevanje sebe i drugih.

Različite probleme, izazove i neželjena stanja moguće je riješiti različitim tehnikama unutar hipnoterapije, tako da ovisno o problemu ili izazovu koji osoba (klijent) želi riješiti i u dogovoru sa njime odabere se najbolji pristup i najbolja tehnika za njega.

U terapeutskom radu koristim hipnozu, a hipnoza je jednostavna, sigurna i prirodna metoda u koju se ulazi opuštanjem tijela i uma, a mozak radi u području alfa valova (od 7,5 do 13 Hz), a kod stvarno dubokog opuštanja čak i u području theta valova (od 4 do 7,5Hz).

Svaka hipnoza je samohipnoza, klijent ima potpunu kontrolu, svjestan je svega, nije u snu, svega se sjeća i može normalno razgovarati sa mnom dok je u hipnozi.

U hipnoterapiji kroz strukturirani i vođeni proces klijent svojem podsvjesnom umu dozvoljava da više dođe u prvi plan kako bi se lakše došlo do uzroka problema ili nekog uvjerenja, kako bi lakše došlo do promjene ili da bi se neke stvari vidjele na drugačiji način koji je bolji i povoljniji za klijenta.

 

Hipnoza & Hipnoterapija

Hipnoza je jednostavna, sigurna i prirodna metoda koja pomaže onima koji žele do svojih ciljeva doći lakše i brže koristeći potencijale svojeg svijesnog i podsvijesnog uma. Svaka hipnoza je samohipnoza, ja sam tu da vodim proces, a s Vašom željom i namjerom da riješite svoj izazov ili problem imamo dobre preduvijete da proces bude uspješan i da lako i brzo dođe do željene promjene.

U procesu Vi imate potpunu kontrolu, svjesni ste svega i niste u snu!!


Svega ćete se sjećati i moći ćemo normalno razgovarati dok ste u hipnozi. U hipnozi osoba svojem podsvijesnom umu dozvoljava da više dođe u prvi plan kako bi se lakše došlo do uzroka problema, kako bi se lakše došlo do promjene, da bi se neke stvari vidjele na drugačiji način.


Hipnoterapija je učinkovita pomoć kod mijenjanja ograničavajućih ili negativnih uvjerenja, koja su često povezana s teškim i neželjenim emocijama. Ona je odličan alat za razvoj svjesnosti i za duhovno buđenje, za bolje razumijevanje sebe, drugih i svijeta oko sebe.

Hipnoza i hipnoterapija je vrlo učinkovita pomoć za:
- Postizanje poslovnih uspjeha
- Povećanje motivacije
- Otpuštanje stresa i punjenje energijom
- Povećanje samopouzdanja
- Postizanje uspjeha u životu
- Poboljšanje osobne financijske situacije
- Mijenjanje ograničavajućih i/ili negativnih uvjerenja
- Rješavanje straha od javnog nastupa (trema)
- Rješavanje raznih blokada i nelagoda
- Rješavanje straha od letenja avionom
- Rješavanje straha od vožnje automobila
- Rješavanje straha od liječnika, zubara i liječničkih pregleda
- Rješavanje raznih fobija (zmije, pauci i ostale životinje)
- Rješavanje nesanice
- Prestanak pušenja
- Smanjenje tjelesne težine (mršavljenje)
- Opraštanja sebi i drugima
- Regresija u prošle događaje u ranijem periodu života i/ili u djetinjstvo
- Regresija u prošle živote
- Regresija u vrijeme između života – duhovna regresija
- I još puno, puuunooo toga …

Karmen Kos


CERTIFICIRANI

KLINIČKI HIPNOTIZER

Karmen Kos


CERTIFICIRANI

HIPNOTERAPEUT

Karmen Kos


CERTIFICIRANI

TERAPEUT REGRESIJE U PROŠLE ŽIVOTE

Karmen Kos


CERTIFICIRANI

TERAPEUT REGRESIJE IZMEĐU ŽIVOTA

Karmen Kos


INTUITIVE AND SUCCESS COACH

Prijava za Hipnoterapiju

Molimo, ispunite obavezna polja.
Molimo, ispunite obavezna polja.
Prijava za newsletter
Intuitivni Coaching

Intuitivni Coaching je razgovor i proces osvješćivanja klijentovih tema i blokada, dobivanje uvida i jasnoće koji su najpotrebniji i najbolji načini rješavanja klijentovih problema i izazova, te razrada plana rada za osnaživanje klijenta kako bi lakše i svjesnije pristupio rješavanju svojih problema i izazova.