Moja misija je da kroz terapeutski rad ovaj svijet
učinim boljim mjestom za život.

Moj poziv i svrha su da hipnoterapijom i regresoterapijom pomažem ljudima u rješavanju brojnih životnih problema i izazova koji su im se našli na životnom putu te ih blokiraju, zaustavljaju ili usporavaju da izraze svoj puni potencijal, da žive sretniji, zadovoljniji i uspješniji život.

Kroz terapeutski proces mijenjajući ili uklanjajući podsvjesne blokade, traume i uvjerenja koja im ne služe životi mojih klijenata mijenjaju se na bolje u mnogim segmentima.
Od doktorice znanosti kemije do certificiranog hipnoterapeuta


Ja sam Karmen Kos, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu diplomirala sam kemiju 1998. godine. Na istom fakultetu doktorirala sam analitičku kemiju 2007. god. Više od 23 godine radila sam u farmaceutskoj industriji u kojoj sam ostvarila 2 uspješne karijere: 7,5 godina radila sam kao analitičar u laobratoriju na HPLCu te 16 godina kao specijalist za intelektualno vlasništvo. Pohađala sam brojne stručne edukacije iz područja analitičke kemije i intelektualnog vlasništva, kao i dvije poslovne škole.

No od kada sam doktorirala kemiju 2007-me godine kontinuirano se bavim osobnim razvojem jer kemija nije bila moje jedino područje interesa. Tako je krenula i potraga za mojom svrhom i pozivom iz Duše. U želji da razumijem i praktično primijenim snagu i potencijale uma u rješavanju konkretnih problema i u postizanju ciljeva, u želji da još više razvijem intuiciju i u želji da proniknem kako promijeniti uvjerenja koja nas blokiraju i koja nam ne služe pohađala sam brojne edukacije, škole, tečajeve, seminare i pročitala puno knjiga.

Sada sam Certificirani:

- Klinički hipnotizer i hipnoterapeut

- Hipnoterapeut dobne regresije u ovaj život

- Hipnoterapeut s regresijom u prošle živote

- Hipnoterapeut s regresijom u vrijeme između života (Duhovna regresija)

- Intuitive and success coach.

Transformirala sam svoj život te od kemičarke postala alkemičarka koja živi svoju svrhu i koja pomaže ljudima u otkrivanju i povezivanju sa svojim pravim Ja i u Duhovnom buđenju.
 
Pomažem ljudima u otkrivanju vlastitih potencijala uma i Duše, u povezivanju s vlastitim talenatima i darovima koji su ostali neosviješteni, u transformaciji da dođu do mudrosti u sebi kako bi živjeli sretniji, zadovoljniji, bogatiji i zdraviji život.
 
Kada istražujete novi teritorij, želite vodiča kojem možete vjerovati u istraživanju najdubljih potencijala svojeg uma i Duše.
 
Bit ću vaš vodič, katalizator i alkemičar koji će vam pomoći da iz olovne težine svakodnevice prođete kroz transformaciju u vlastito zlatno doba i živite život sa više radosti, sreće, zadovoljstva i smisla.
Prijava za newsletter