Hipnoterapija s regresijom u prošle živote

Hipnoterapija s regresijom u prošle živote koristi se za pristup sjećanjima iz prethodnih života kako bi se došlo do dubljih uzroka problema i izazova, kako bi se vidjela šira slika i kako bi se klijentu pomoglo u rješavanju trenutnih životnih problema i izazova.

Hipnoterapija s regresijom u prošle živote pretpostavlja da imamo mnoga fizička tijela u koja se reinkarniramo i da imamo jedno duhovno tijelo koje se prenosi u svaki život, pa tako i u ovaj sadašnji život. Moguće je da iz prošlih života dođe do prijenosa emocionalnih i mentalnih ostataka i obrazaca, kao i do prijenosa karmičkih ostataka i obrazaca koji mogu nepovoljno djelovati na sadašnji život.

Emocionalni ostaci i obrasci mogu biti i izgledati kao doživljavanje jakih emocija, a za koje nemamo velike i jasne razloge niti su utemeljeni u našem sadašnjem životu ili svjesnom razumijevanju. Oni mogu varirati od jake privlačnosti do jake averzije, od velike fobije do osjećaja trenutne povezanosti sa nekim ljudima ili mjestima.

Mentalni ostaci i obrasci mogu biti fiksirane misli ili duboka uvjerenja, a za koja nemamo velike i jasne razloge niti su utemeljena u našem sadašnjem životu ili svjesnom razumijevanju. Često se očituju kao vrlo ograničavajuća uvjerenja ili jedinstveni okvir percepcije koji klijenta sputava, ograničava ili mu nije od pomoći da bi živio sretan i uspješan sadašnji život.

Karmički uzroci u prošlim životima mogu imati karmičke učinke i posljedice u sadašnjem životu. Kroz terapijski proces klijent dobiva uvide u djelovanje tog uzroka i u posljedice kako bi se primijenilo balansiranje ili iscjeljujuća spoznaja, djelovanje i namjera.

Hipnoterapija sa regresijom u prošle živote pomaže klijentu kod čišćenja emocionalnih ostataka i obrazaca, pomaže kod razjašnjavanje mentalnog okvira i kod razumijevanje karmičkih uzroka i uzročnog djelovanja i namjera.

Karmen Kos


CERTIFICIRANI

TERAPEUT REGRESIJE U PROŠLE ŽIVOTE

Prijava za
Hipnoterapiju s regresijom u prošle živote

Molimo, ispunite obavezna polja.
Molimo, ispunite obavezna polja.
Prijava za newsletter