Hipnoterapija s regresijom u vrijeme između života
 
Hipnoterapija s regresijom u vrijeme između života koristi se za pristup duhovnoj dimenziji kako bi se klijentu pomoglo u rješavanju trenutnih životnih problema i izazova te kako bi dobio dublji uvid u postojanje, putovanje i evoluciju svoje Duše.

U hipnoterapiji s regresijom u vrijeme između života vodim klijenta u prošlost u period između inkarnacija, kao duhovnu energiju u duhovnom svijetu.
Fokusiramo se na period koji je klijent proveo u duhovnoj dimenziji, u svrhu pregleda nekoliko njegovih prošlih žaivota, pregled sadašnjeg života, a prema potrebi i pregled budućeg života. Ulazimo duboko u duhovni svijet duhovnih vodiča, grupa duša i vijeća duša koji pomažu klijentu u mnogim inkarnacijama, u njegovoj životnoj svrsi i evoluciji Duše.
Ta terapija često uključuje vraćanje našeg klijenta uzroku njegovih problema i njihovo rješavanje prisjećanjem događaja u ovom fizičkom svijetu u sadašnjem životu, no često uključuje i vraćanje našeg klijenta uzrocima njihova nastanka u prošlim životima, te prisjećanjem na iskustava iz duhovnog svijeta.

Terapija sa regresijom između života nas vodi u duhovni svijet izvan fizike prostora i vremena. Možda biste pomislili da bi to mogla postati filozofska, religiozna, intelektualna vježba, vježba prikupljanja znanja ili eskapistička vježba. Ali ovdje je terapija s regresijom u vrijeme između života ustvari vrlo praktična terapija koja se izravno odnosi na klijentov ovaj sadašnji život i u ovom trenutku, kako bi se smanjila njegova patnja i povećala cjelovitost.

Karmen Kos


CERTIFICIRANI

TERAPEUT REGRESIJE IZMEĐU ŽIVOTA

Prijava za
Hipnoterapiju s regresijom u vrijeme između života

Molimo, ispunite obavezna polja.
Molimo, ispunite obavezna polja.
Prijava za newsletter